نوشته های بلاگ  "2020"  از "خرداد"

نحوه روشن کردن و راه اندازی جکوزی خانگی

روش روشن کردن وان جکوزی

نحوه روشن کردن وراه اندازی جکوزی خانگی

پیش از هر چیز بایدبدانیم که استفاده و نحوه راه اندازی جکوزی با توجه به تیپ های متنوع، متفاوت استبدین ترتیب که هر جکوزی برای راه اندازی به یک روش خاص نیاز دارد. در این بارهفروشندگان در ارتباط با تیپ مورد نظر و کارایی آن به شما توضیحاتی خواهند داد. امادر نهایت شما می توانید با استفاده از روش سنتی که بسیار هم آسان است جکوزی راروشن و از آن استفاده کنید.

راه اندازی جکوزی خانگی به روش سنتی بسیار راحت است.پیش از آن که جکوزی پر آب شود بهتر است زیر آب را محکم ببندید تا آب درون جکوزیتخلیه نشود. دقت کنید که زیر آب در جهت عقربه های ساعت بسته می شود. پساز آن بهتر است چک کنید که ساکشن ها به واسطه هیچ اشیایی مسدود نشده اند. حالا پساز آبگیر شدن جکوزی می توانید با خیال راحت از جکوزی استفاده کنید.

نحوه روشن کردن وان جکوزی

نحوه استفادهاز وان جکوزی

برای استفاده از وان جکوزیباید دقت داشته باشید که پیش از انجام هر کاری باید دریچه زیر آب را در خلاف جهتعقربه های ساعت بچرخانید و آن را ببندید تا آب از جکوزی خارج نشود. سپس شیر آب راباز کرده و تا جایی که دوست دارید آب درون وان بریزید. توجه کنید که اگر آب کمتراز میزان تعیین شده باشد جکوزی روشن نخواهد شد.

سنسور سطح سنج

راه اندازی باتوجه به سنسور سطح سنج آب

تمامی جکوزی ها مجهزبه سنسور سطح سنج آب می باشند به طوری که سنسور عملکرد آن ها تا زمانی که آب به حد کافینرسد جکوزی کار نمی کند. حتی در موقع استفاده از جکوزی نیز این سنسور فعال است و به محض آن که میزان آب درونجکوزی کم شود و دیگر سنسور تحریک نشود پمپ اتوماتیک وار از مدار خارج می شود و جکوزی خاموش می شود.

البته نباید از این نکته غافل شد که در برخی جکوزیها سنسور زمان موجود است که با توجه به مدت زمان معین مثلا ۱۵ تا ۲۰دقیقه جکوزی بهطور خودکار خاموش می شود بدین ترتیب نباید این مسئله را به سنسور سطح سنج آب ربطداد. به همین دلیل لازم استکه جکوزی ابتدا خوب آبگیری شود و سپس از آن استفاده شود.

 راه اندازی وان جکوزی تیپ ۲

ابتدا باید توجه کنید که زیر آب یا تخلیه آب بهطور کامل بسته باشد و اب نشت پیدا نکند. سپس هر گونه وسیله را از روی وان برداشتهتا سطح سنج آب بتواند به درستی عمل کند و شیر آب را باز کنید. هم چنین نگاهی بهساکشن بیندازید تا هیچ گونه مواد زایدی روی آن قرار نگرفته باشد . با فشردن دکمهمی توانید لامپ را هم روشن کنید. حالا پمپ روشن شده و شما می توانید جهت فشارماساژور ها را تنظیم کرده و هم چنین فشار ان ها را به دلخواه خود تنظیم کنید. پساز اتمام استفاده باید پمپ جکوزی خاموش و آب نیز تخلیه شود و بهتر این که جکوزیخشک شود.

کنترل دیجیتالی جکوزیکنترل دیجیتالی تیپ 3و4

 راه اندازی جکوزی تیپ ۳ و ۴

توجه داشته باشید که روش راه اندازی جکوزی هایتیپ ۳ و تیپ ۴ نیز مثل سایر جکوزی ها می باشد. در ابتدا باید زیر آب را بسته و شیرآب را باز کنید. ساکشن را از نظر مسدود بودن چک کرده و هر گونه جسم اضافی رویجکوزی را برداشته تا سطح سنج به درستی عمل کند. میزان آب باید کافی باشد تا پمپشروع به فعالیت کند. فشار ماساژور ها و جهت ان ها را نیز به دلخواه تنظیم کنید. پساز اتمام استفاده از جکوزی آب جکوزی را حتما تخلیه کرده و آن را خشک کنید.

صفحه کنترل دیجیتالی تیپ 4

شیر هوا وان جکوزی

شیر های هوای موجود درجکوزی ها معمولا برای میزان شدت ورودیآب به همراه هوا تعبیه شده اند. به همین جهت می توان با استفاده از شیر هوا نوعورودی آب با هوا را تنظیم کرد. اگر به شدت بالای آب و هوای مخلوط شده علاقه داریدمی توانید آن را به سمت حداکثر شدت بچرخانید.

ماساژور های کف

بلوئر های موجود درجکوزی به منظور فشار آب و ایجاد ماساژور تعبیه شده اند. بدین ترتیب با استفاده ازدکمه ای که در جکوزی طراحی شده می توان آن ها را روشن نمود. محل قرار گیری بلوئرها در کف اکثر جکوزی ها است. بدین ترتیب می توانید پاهای خود‌را به واسطه بلوئر هاماساژ دهید.

گرم‌ کردن آب هیتر جکوزی

در جکوزی ها سنسور دمایا کنترل دما کار شده است که معمولا با استفادهاز یک المنت فعالیت می کنند. پنل های دیجیتال کاربر را قادر می سازند تا درجهمدنظر خود را روی سیستم تنظیم کرده تا آب به همان میزان گرم شود. این تنظیم دمامتعلق به آب درون جکوزی است نه آبی که از شیر خارج می شود.  با توجه به نوع جکوزی معمولا مدت زمانی که طولمی کشد تا آب درون جکوزی گرم شود متفاوت است. این سیستم مجهز به سنسور هایی است کهاگر در حین استفاده نیز آب سرد شود به صورت اتوماتیک وارد عمل شده و آب را گرم میکند. اما گزینه بهتر برای صرفه جویی در مصرف برق این است که جکوزی با آب گرم پر شودتا دیگر نیازی به سنسور دما نباشد.

کنترل دما

خوبی جکوزی های کوچکخانگی این است که می توان با استفاده از آن ها دمای آب را کنترل نمود. در حوضچه ویا وان های قدیمی این قابلیت وجود نداشت و آب به سرعت سرد می شد. اکثر مواقع برایگرم کردن مجدد آب به اجبار مقداری آب باید تخلیه می شد و آب گرم جایگزین آن می شد.

سوالات متداول برای روشن کردن جکوزی خانگی

قبل روشن کردن وان جکوزی خانگی باید چیکار کنیم؟

 پیش از آن که جکوزی پر آب شود بهتر است زیر آب را محکم ببندید تا آب درون جکوزی تخلیه نشود. دقت کنید که زیر آب در جهت عقربه های ساعت بسته می شودپس از آن بهتر است چک کنید که ساکشن ها به واسطه هیچ اشیایی مسدود نشده اند. حالا پس از آبگیر شدن جکوزی می توانید با خیال راحت از جکوزی استفاده کنید.

آب داخل وان جکوزی خانگی چقدر باید باشد؟

تمامی جکوزی ها مجهز به سنسور سطح سنج آب می باشند به طوری که سنسور عملکرد آن ها تا زمانی که آب به حد کافی نرسد جکوزی کار نمی کند. حتی در موقع استفاده از جکوزی نیز این سنسور فعال است و به محض آن که میزان آب درون جکوزی کم شود و دیگر سنسور تحریک نشود پمپ اتوماتیک وار از مدار خارج می شود و جکوزی خاموش می شود.

چطوری می توانیم بهترین وان جکوزی خانگی را خرید کنیم؟ 

شما می توانید از سایت اینترنتی کالا 118 بهترین برند وان جکوزی را با کمترین قیمت و با گارانتی اصلالت کالا خرید کنید. کالا118 سیستم پرداخت درب منزل دارد با خیال راحت خرید کنید.


0
۱۲ خرداد, ۱۳۹۹