محصولات مرتبط

خلاصه مشخصات

آکس کف 12cm
نوع تخلیه کف
ابعاد 66Cm ×65.2Cm × 34.4Cm
رنگ سفید
روش تخلیه آبشاری washdown

آخرین محصولات مشاهده شده