محصولات مرتبط

خلاصه مشخصات

شاسی دارد
برند پلی تک ترکیه
ظرفیت تک نفره
شکل ظاهری کنج
طول مابین 140 - 160 سانتی متر

آخرین محصولات مشاهده شده