سه شنبه, ۴ تیر ۱۳۹۸

آموزش نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

فلاش تانک توکار توالت ایرانی

فلاش تانک توکار چیست؟

"فلاش تانک توکار "به فلاش تانک هایی گفته می شود که داخل دیوار و قبل از کاشی کاری نصب می شود و به وسیله ای شاسی یا همان کلید فلاش تانک که روی دیوار قرار می گیرد استفاده می شود. برای فلاش تانک توکار باید تمامی لوله کشی های فلاش تانک نیز زیر کار یا همان توکار انجام شود.

نحوه نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

برای نصب فلاش تانک توکار زمینی بسته بندی فلاش تانک را باز کنید و روی زمین قطعات را روی فلاش تانک نصب می کنید

قطعات فلاش تانک توکار

جاگذاری فلاش تانک توکار زمینی

پس از بستن قطعات فلاش تانک محل نصب سنگ توالت ایرانی را مشخص کنید و قبل از نصب سنگ توالت دیوار روبرو را برای نصب فلاش تانک علامت می زنید. معمولا فلاش تانک توکار را در ارتفاع 180سانتی متری از کف زمین داخل دیوار قرار می دهید توجه داشته باشید که باید مسیر لوله مخزن تخلیه تا کف به وسیله دستگاه برش طوری خالی شده باشد که لوله ها کاملا داخل دیوار جاگذاری شود مطابق عکس 

روش نصب فلاش تانک توکار

نحوه قراردادن فلاش تانک توکار ایرانی

مطابق عکس زیر از تراز بودن مخزن نصب شده داخل دیوار مطمئن شوید فراموش نکنیدکه باید یک انشعاب آب سرد از لوله کشی ساختمان برای فلاش تانک کشیده شود.

	طریقه نصب فلاش تانک توکار

طریقه نصب فلاش تانک توکار زمینی


بست های مخزن را که اکثرا روی مخزن از قبل نصب هست در صورتی که نباشد خودتان ببندید و سپس روی دیوار به وسیله دریل سوراخ کنید و با پیچ و رولپلاک محکم ببندید.

لوله کشی فلاش تانک توکار

حال کاسه توالت ایرانی را جای خود نصب کنید 

نصب سنگ توالت ایرانی

نحوه لوله کشی فلاش تانک توکار

لوله انشعاب آب سرد را به وسیله ای زانو روی مخزن فلاش تانک بکشید و سپس محافظ درب کلید مخزن را جدا کنید 

لوله کشی فلاش تانک توکار


شیرداخل مخزن را به با استفاده از نوار تفلن به زانو لوله انشعاب آب ساختمان وصل کنید.

بستن شیر فلاش تانک توکار

حال پس از بستن شیر و شلنگ و اتصال آن به انشعاب آب ساختمان محافظ درب فلاش تانک را ببندید.

فلاش تانک توکار

خرید فلاش تانک توکار

پس از اینکه مطمئن شدید تمام بست ها محکم می باشد و تمام اتصالات کامل شد دیوار را با احتیاط کامل طوری که تراز مخزن و ... بهم نخورد سیمان کاری و کاشی کاری می کنید.

نصاب فلاش تانک توکار

با استفاده از یک کاتر لبه های اضافی مانده کلید و محافظ کلید را جدا می کنید.

راهنمای نصب فلاش تانک توکار

مراحل نصب فلاش تانک توکار

تست فلاش تانک توکار نصب شده

برای اینکه با خیال راحت از سالم بودن مسیر آب فلاش تانک توکار زمینی نصب استفاده کنید شیر داخل مخزن را یکبار برای تست و گرفتگی احتمالی باز کنید تا مقداری آب تخلیه شود.

تست فلاش تانک توکار

راهنمای نصب کلید فلاش تانک توکار زمینی

با استفاده از پیچهای پلاستیکی که روی کلید فلاش تانک هست کلید را به فلاش تانک نصب کنید لازم به توضیح است که در اکثر فلاش تانک ها پیچ پلاستیکی بزرگتر گذاشته می شود برای راحتی نصب پیچ هارا کوتاه کنید.

بستن کلید فلاش تانک توکار

کلید فلاش تانک توکار

فیلم آموزش نصب فلاش تانک توکار


ثبت نظر